EXPLOITATIERECHT

Vrijgave van bronbestanden.

We wensen onze creaties te beschermen en geven daarom geen bronbestanden vrij.
 
Wanneer de vrijgave van bronbestanden gewenst is dient u dit als klant, voorafgaand aan de offertefase, uitdrukkelijk en schriftelijk mee te geven.
 
In een fase na ontwikkeling en/of realisatie kan u de bronbestanden alsnog verkrijgen volgens ons buy-out principe.

Tash wenst haar creaties te beschermen via het intellectueel eigendomsrecht.

Ook al heeft de klant 100% vergoed volgens uurtarief, dan is er geen automatisch recht op de bronbestanden om deze vervolgens op de een of andere manier verder te exploiteren. Tash geeft geen bronbestanden vrij, tenzij anders overeengekomen of tenzij de klant instemt met een ‘buy-out’ procedure.

Ons buy-out principe betekent een nieuwe overeenkomst tussen klant en Tash waarbij de klant akkoord gaat met de ‘uitkoop van rechten’ en dus van de specifiek gewenste bronfiles waarvan Tash, als return hierop, volledig afstand doet van de intellectuele eigendom en de desbetreffende files volledig vrijgeeft.

In geval van buy-out zal Tash iedere verwijzing naar de uitgekochte creaties als ‘realisatie’ verwijderen binnen elk zichtbaar en/of raadpleegbaar platform.

Waarom geven we geen bronbestanden vrij?

De klant heeft geen rechten om met bronbestanden iets anders te doen dan ze te gebruiken waarvoor ze zijn bedoeld, nl. gebruiken om ‘uitingen’ te maken zoals deze door de ontwerper bedoeld zijn. In onze offertes wordt de prijs naargelang de opdracht telkens duidelijk omschreven. Een ontwerp, dat na goedkeuring wordt opgeleverd, krijgt een finale opleveringsvorm als drukklaar bestand (drukklare .pdf) en geen bronbestand. Dit betekent dus niet dat de bronbestanden onmiddellijk eigendom worden.

Bij het vrijgeven van bronbestanden:
– verliest Tash volledige controle over het verdere ‘gebruik’ van haar creaties, simpelweg omdat de intentie van de klant niet gekend is en bovendien onmogelijk vast te leggen in een overeenkomst of controleerbaar is.
– wordt de specifieke ‘eigen’ opbouw, structuur en technische work flow en ‘progress’ zichtbaar, wat niet meteen herkenbaar is binnen een drukklare pdf, als zuiver gebruiksklaar eindproduct.
– verliest Tash het alleenrecht op eigen templates, fonts of lettertypes.

Los van de hoop op wederzijdse integriteit, waakt Tash hiermee, vanuit haar ervaring, over eventuele negatieve reclame, haar kenmerk, kwaliteit en portfolio. Alleen in geval van buy-out krijgen externe partijen het recht om de herwerkte creatie in eigen naam of eigen label te onderschrijven.

Een onderscheid in oplevering van bestanden:

1. Creatie en ontwikkeling van een logo of embleem.
Een goedgekeurd logo wordt, zoals telkens zal worden aangegeven in offerte, volledig vrijgegeven aan de klant.
Dit impliceert:
Vrijgave van het definitief logo in de versies: EPS (vector), HR JPEG en PDF, nodig voor alle verdere toepassingen binnen de communicatie of huisstijl, inclusief fiche met kleurspecificaties in CMYK – PMS (coated / uncoated), RGB en RAL.

2. Een drukklare bestandsvorm nodig voor diverse afwerkingen (en/of het bronbestand hiervan) met als doel: drukken, ontwikkelen, editen, plotten en/of programmeren.
Ter illustratie: Hetzelfde geldt voor een drukkerij die de offsetdrukplaten of clichees niet zal overhandigen wanneer je als klant wenst over te stappen naar een andere partij.

3. Een fotografieopdracht
De geselecteerde, (al dan niet) bewerkte en goedgekeurde (losse) beelden worden, zoals telkens zal worden aangegeven in offerte, volledig vrijgegeven aan de klant.

4. Een webbestand
De codering en/of templates van een door Tash ontwikkelde website worden niet vrijgeven. Iedere website onder de vleugels van Tash werd doorweven door eigen code, modules, frames en specificaties die eigendom zijn van Tash en voor meerdere websites ingezet worden.

Deze uiteenzetting gaat om risico beperking en veilig gebruik, om het vrijwaren van eigen verworven professionele know how, het beschermen van intellectuele creaties en portfolio.

We doen alles wat mogelijk is, in het teken van klanttevredenheid en houden daarom uiteraard graag iedere lijn open. 

Contacteer ons gerust, vrijblijvend aangaande onze copywright, vrijgave en/of buy-out principes.

CONTACT.

Interesse in een samenwerking met TASH?

We zijn een ideeënfabriek, een grafisch bedrijf en een afwerkingsbedrijf. We werken graag mee aan uw project, coveren het hele verhaal of tot zover u het nodig acht. We geven advies, faciliteren de brainstormfase of springen bij in de afwerkingsfase of lanceringsfase.

Contacteer ons vrijblijvend via onderstaande knop en vertel ons binnen welk creatief project we mogelijks kunnen meedenken en/of meewerken.

NUTTIG NIEUWS?

Het kan.

Niet om uw mailbox te overstelpen, enkel om u vrijblijvend te inspireren. Wanneer u ons voorziet van een e-mailadres delen we heel graag nuttige inzichten, info en/of inspirerende nieuwigheden.

Concreet brengen we maandelijks een luchtige presentatie met enkele inspirerende en tijdsgebonden ideeën die, voor zover u wenst, meerwaarde kunnen bieden.